Fra kull til diamant

Tomten til Consulens Brygge var tilholdssted for AS Kulimport i over 60 år, og derfor kjent som Kulimportkaien.

Fortellingen om Kulimportkaien har sin spede begynnelse i 1919, da firmaet P.O Thingbø ble etablert med formål om å drive kullforretning i Stavanger.

Etter en forsiktig oppstart gikk Peder O. Thingbø i kompaniskap med gamle venner som Peder Smedvig, Hans P. Forgård og Omund Thingbø, med den følge at AS Kulimport så dagens lys. Noe av det første som ble gjort, var å kjøpe 11 mål tomt av Køhler-familiens opprinnelige eiendom ved fjorden i Hillevåg. Kull ble importert fra Polen og Ober-Schlessien i Tyskland, og koks ble tatt hjem fra Cardiff, Newcastle og Hull i England. Etter hvert kom også skuter med sinders (støperikoks), og småpartier med kullbriketter av brunkull fra Tyskland. Virksomheten var stor, i mange år var AS Kulimport Norges største kullimportør.

Nye kraner ble bestilt og kaien utvidet i førkrigsårene, men da krigen kom ble anlegget beslaglagt av den tyske hær og marine. Etter krigen måtte mye av det nedslitte utstyret moderniseres før virksomheten igjen kunne levere varme til folk i Stavanger, Hetland og resten av regionen. I midten av 1960-tallet ble det besluttet å også hente sand, singel og grus fra Forsand for å få et nytt ben å stå på. Likevel, da 70-årene kom og folk sluttet med koksfyring og gikk over til parafin, ble det stadig tyngre dager på Kulimportkaien. I 1982 ble det bestemt å legge ned virksomheten, og med det ble historien for AS Kulimport avsluttet.

Se og hør Per Inge fortelle om historien til Kulimportkaien

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Consulens Brygge.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis:

    Design: Ensign Reklamebyrå